Egoswot

Analys av ditt beteende

Direktiv

I analysen förekommer situationer av olika slag. Genom att svara på de olika påståendena kommer du att få fram en bild av dig själv (din människotyp, din karaktär). Ingen människotyp är bättre än någon annan. Det bästa resultatet får du genom att svara så ärligt som möjligt. Här är det inte fråga om någon intelligenstest, där man bedömer vem som är bäst. Det finns inga svar som är rätt eller fel.

Föreställ dig att du befinner dig i varje situation och välj ditt svar därefter. Fundera inte alltför länge på frågorna, eftersom de olika påståendena inte logiskt kan graderas i någon bättre eller sämre ordningsföljd. Svar som är baserade på en spontan känsla ger det bästa resultatet, eftersom känslor är uttryck för människans hela personlighet.

Bedöm en rad åt gången. För att riktigt kunna bedöma poängen är det ytterst viktigt att du väljer alternativen i ordningsföljden 1-2-3-4.

Bedöm en rad åt gången.

  1. Välj först det alternativ som bäst beskriver dig.
  2. Välj sedan det alternativ som beskriver dig nästbäst.
  3. Välj som nummer tre det alternativ som beskriver dig lite mindre än de två föregående.
  4. Välj som nummer fyra det alternativ som beskriver dig minst av allt.

1. I arbetet är det viktigaste


Warning: Undefined array key 1 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Gruppens framgångsrika arbete

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Motivation och ett omväxlande arbete

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Förnuftig planering av arbetsuppgifterna

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Uppnådda resultat

Warning: Undefined array key "1s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "1i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "1t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "1p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

2. Arbetskvaliteten


Warning: Undefined array key 2 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Bör tillfredsställa uppdragsgivaren

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Bör motsvara överenskomna normer

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Bör alltid vara hög

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Är viktig, men inte alltid det viktigaste

Warning: Undefined array key "2s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "2p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "2t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "2i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

3. Jag är nöjd när


Warning: Undefined array key 3 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Målen uppnås

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Arbetet fortskrider som planerat

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Jag får erkänsla för mitt arbete offentlig

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Mina goda resultat uppmärksammas

Warning: Undefined array key "3p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "3t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "3i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "3s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

4. Jag intresserar mig för jobbet när


Warning: Undefined array key 4 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Jag själv får planera det

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Det är tillräckligt utmanande

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Jag vet att man litar på mig

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Det finns ett klart mål

Warning: Undefined array key "4t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "4i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "4s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "4p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

5. Regler och spelregler


Warning: Undefined array key 5 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Begränsar det skapande arbetet

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Är nödvändiga, men ibland hinder för vidareutveckling

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Sporrar till samarbete och hindrar konflikter att uppstå

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Är oundvikliga i organisationen

Warning: Undefined array key "5i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "5t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "5s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "5p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

6. I början av arbetsuppgiften vill jag


Warning: Undefined array key 6 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Veta med vem jag skall arbeta

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Veta målet och förväntningarna

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Snabbt komma igång

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Veta hur allt fungerar

Warning: Undefined array key "6s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "6p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "6i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "6t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

7. Enligt andras åsikt är jag ibland


Warning: Undefined array key 7 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Petnoga

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Alltför noggrann

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Alltför snäll

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Otålig

Warning: Undefined array key "7p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "7t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "7s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "7i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

8. I mitt jobb förlitar jag mig på


Warning: Undefined array key 8 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Mina egna tankar

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Medarbetare jag kan lita på

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Regler och fungerande system

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Data och erfarenheter

Warning: Undefined array key "8i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "8s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "8p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "8t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

9. Jag förväntar mig av min förman


Warning: Undefined array key 9 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Goda råd och stöd

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Klara direktiv och befogenheter

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Tillräckligt med information och tid att göra arbetet ordentligt

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Handlingsfrihet

Warning: Undefined array key "9s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "9p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "9t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "9i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

10. Jag förväntar mig av mina medarbetare


Warning: Undefined array key 10 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Verksamhet enligt uppsatta mål och spelregler

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Planmässighet och en god kvalitet

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Gott samarbete och ömsesidigt förtroende

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Effektivt och flexibelt handlande

Warning: Undefined array key "10p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "10t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "10s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "10i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

11. Jag förväntar mig av mina vänner


Warning: Undefined array key 11 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Intressanta diskussionstillfällen

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Gemensamma fritidssysselsättningar

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Ömsesidigt förtroende

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Allt möjligt roligt att syssla med

Warning: Undefined array key "11t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "11p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "11s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "11i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

12. Jag funderar ofta på


Warning: Undefined array key 12 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Det som har hänt hittills

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Min nuvarande livssituation

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Möjligheter i framtiden

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Olika alternativ

Warning: Undefined array key "12p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "12s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "12i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "12t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

13. Jag gillar


Warning: Undefined array key 13 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Ett flexibelt samarbete

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Ett kreativt arbetssätt

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Ett grundligt och omsorgsfullt arbetssätt

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Att man jobbar med precision

Warning: Undefined array key "13s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "13i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "13t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "13p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

14. Mitt arbetssätt speglar följande


Warning: Undefined array key 14 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Många järn i elden

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Bra planerad verksamhet

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Noggrant och korrekt arbetssätt

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Tar hänsyn till andra under arbetets gång

Warning: Undefined array key "14i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "14t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "14p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "14s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

15. Jag är


Warning: Undefined array key 15 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Saklig och korrekt

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Vänlig och tålmodig

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Konsekvent och grundlig

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Snabb och aktiv

Warning: Undefined array key "15p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "15s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "15t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "15i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

16. Tack jag vill höra


Warning: Undefined array key 16 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Att mitt arbete gett ett gott resultat

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Hur skickligt jag avancerade i mitt jobb

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Hur bra jag är i mitt arbete

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Att man kan lita på mig

Warning: Undefined array key "16p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "16t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "16i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "16s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

17. Jag klär mig i allmänhet


Warning: Undefined array key 17 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Bekvämt, följer inte speciellt med modet

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Följer trender och mode

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Vanligt; vill inte väcka uppmärksamhet

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Korrekt i enlighet med situationen

Warning: Undefined array key "17t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "17i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "17s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "17p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

18. Mitt arbetsbord är ofta


Warning: Undefined array key 18 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Rörigt

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
I ordning

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Snyggt och charmigt

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Kanske rörigt men jag hittar allting

Warning: Undefined array key "18i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "18p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "18s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "18t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

19. Jag är för det mästa


Warning: Undefined array key 19 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Vänlig

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Lugn

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Aktiv

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Saklig

Warning: Undefined array key "19s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "19t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "19i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "19p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

20. Mina hobbyer handlar om


Warning: Undefined array key 20 in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 93

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/queryClass.php on line 85

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 277

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 278

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 279

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 281
Allt möjligt intressant

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 290

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 291

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 292

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 294
Trevliga saker

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 303

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 304

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 305

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 307
Förnuftiga saker

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 316

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 317

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 318

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 320
Intressanta saker

Warning: Undefined array key "20i" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "20s" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "20p" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328

Warning: Undefined array key "20t" in /var/www/vhosts/spiik.fi/egoswot.com/GUI.php on line 328
By Karlex and Karl-Magnus Spiik - info [ä] egoswot.com