Egoswot

Analys av ditt beteende

Direktiv

I analysen förekommer situationer av olika slag. Genom att svara på de olika påståendena kommer du att få fram en bild av dig själv (din människotyp, din karaktär). Ingen människotyp är bättre än någon annan. Det bästa resultatet får du genom att svara så ärligt som möjligt. Här är det inte fråga om någon intelligenstest, där man bedömer vem som är bäst. Det finns inga svar som är rätt eller fel.

Föreställ dig att du befinner dig i varje situation och välj ditt svar därefter. Fundera inte alltför länge på frågorna, eftersom de olika påståendena inte logiskt kan graderas i någon bättre eller sämre ordningsföljd. Svar som är baserade på en spontan känsla ger det bästa resultatet, eftersom känslor är uttryck för människans hela personlighet.

Bedöm en rad åt gången. För att riktigt kunna bedöma poängen är det ytterst viktigt att du väljer alternativen i ordningsföljden 1-2-3-4.

Bedöm en rad åt gången.

  1. Välj först det alternativ som bäst beskriver dig.
  2. Välj sedan det alternativ som beskriver dig nästbäst.
  3. Välj som nummer tre det alternativ som beskriver dig lite mindre än de två föregående.
  4. Välj som nummer fyra det alternativ som beskriver dig minst av allt.

1. I arbetet är det viktigaste

Gruppens framgångsrika arbete
Motivation och ett omväxlande arbete
Förnuftig planering av arbetsuppgifterna
Uppnådda resultat

2. Arbetskvaliteten

Bör tillfredsställa uppdragsgivaren
Bör motsvara överenskomna normer
Bör alltid vara hög
Är viktig, men inte alltid det viktigaste

3. Jag är nöjd när

Målen uppnås
Arbetet fortskrider som planerat
Jag får erkänsla för mitt arbete offentlig
Mina goda resultat uppmärksammas

4. Jag intresserar mig för jobbet när

Jag själv får planera det
Det är tillräckligt utmanande
Jag vet att man litar på mig
Det finns ett klart mål

5. Regler och spelregler

Begränsar det skapande arbetet
Är nödvändiga, men ibland hinder för vidareutveckling
Sporrar till samarbete och hindrar konflikter att uppstå
Är oundvikliga i organisationen

6. I början av arbetsuppgiften vill jag

Veta med vem jag skall arbeta
Veta målet och förväntningarna
Snabbt komma igång
Veta hur allt fungerar

7. Enligt andras åsikt är jag ibland

Petnoga
Alltför noggrann
Alltför snäll
Otålig

8. I mitt jobb förlitar jag mig på

Mina egna tankar
Medarbetare jag kan lita på
Regler och fungerande system
Data och erfarenheter

9. Jag förväntar mig av min förman

Goda råd och stöd
Klara direktiv och befogenheter
Tillräckligt med information och tid att göra arbetet ordentligt
Handlingsfrihet

10. Jag förväntar mig av mina medarbetare

Verksamhet enligt uppsatta mål och spelregler
Planmässighet och en god kvalitet
Gott samarbete och ömsesidigt förtroende
Effektivt och flexibelt handlande

11. Jag förväntar mig av mina vänner

Intressanta diskussionstillfällen
Gemensamma fritidssysselsättningar
Ömsesidigt förtroende
Allt möjligt roligt att syssla med

12. Jag funderar ofta på

Det som har hänt hittills
Min nuvarande livssituation
Möjligheter i framtiden
Olika alternativ

13. Jag gillar

Ett flexibelt samarbete
Ett kreativt arbetssätt
Ett grundligt och omsorgsfullt arbetssätt
Att man jobbar med precision

14. Mitt arbetssätt speglar följande

Många järn i elden
Bra planerad verksamhet
Noggrant och korrekt arbetssätt
Tar hänsyn till andra under arbetets gång

15. Jag är

Saklig och korrekt
Vänlig och tålmodig
Konsekvent och grundlig
Snabb och aktiv

16. Tack jag vill höra

Att mitt arbete gett ett gott resultat
Hur skickligt jag avancerade i mitt jobb
Hur bra jag är i mitt arbete
Att man kan lita på mig

17. Jag klär mig i allmänhet

Bekvämt, följer inte speciellt med modet
Följer trender och mode
Vanligt; vill inte väcka uppmärksamhet
Korrekt i enlighet med situationen

18. Mitt arbetsbord är ofta

Rörigt
I ordning
Snyggt och charmigt
Kanske rörigt men jag hittar allting

19. Jag är för det mästa

Vänlig
Lugn
Aktiv
Saklig

20. Mina hobbyer handlar om

Allt möjligt intressant
Trevliga saker
Förnuftiga saker
Intressanta saker
By Karlex and Karl-Magnus Spiik - info [ä] egoswot.com